สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)  ตามที่ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2...

อ่านต่อ
โครงการจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่

 โครงการจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง   ...

อ่านต่อ
Scroll to Top