Menu Close

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

📣📣 ประชาสัมพันธ์
 
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
 
💻 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
 
 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่