Menu Close

รายงานสรุปการประชุมPP2 โครงการสนามบินบึงกาฬ

📣📣 ขอนำส่งสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 
โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
 
 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่