Menu Close

ภาพกิจกรรม การจัดประชุมกลุ่มย่อย

📣📣 ภาพกิจกรรม การจัดประชุมกลุ่มย่อย วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 2 เวที
 
ภาพกิจกรรมการจัดประชุมกลุ่มย่อย
🔸 เวทีที่ 1 👨🏻‍💼 (เวทีสำหรับหน่วยงานราชการ) วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสิรินธารา 2 โรงแรม เดอะ วัน บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 
🔸 เวทีที่ 2👩🏻‍🌾 (เวทีสำหรับภาคประชาชน) วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องสิรินธารา 2  โรงแรม เดอะ วัน บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ