ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการจัดประชุมรับฟังฯ ครั้งที่ 2 

📣📣 ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ✈️✈️
 
📌 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ เดอะวันคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ร่วมกับ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting 📌
 
📣 📣 โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
📞 โทรศัพท์ : 089-685-0601
📠 โทรสาร : 0-2763-2830
💻 ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า : https://forms.gle/ziNZuks8z2zjYMug9
 
🔸 ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ : https://drive.google.com/…/13v1CFIE9QfUWfKrDQf41A8w…
❤️❤️❤️ ฝากกดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อติดตามข่าวสาร : https://web.facebook.com/eiabkairport
 

 

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการจัดประชุมรับฟังฯ ครั้งที่ 2 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

📣📣 ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ✈️✈️
 
📌 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ เดอะวันคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ร่วมกับ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting 📌
 
📣 📣 โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
📞 โทรศัพท์ : 089-685-0601
📠 โทรสาร : 0-2763-2830
💻 ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า : https://forms.gle/ziNZuks8z2zjYMug9
 
🔸 ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ : https://drive.google.com/…/13v1CFIE9QfUWfKrDQf41A8w…
❤️❤️❤️ ฝากกดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อติดตามข่าวสาร : https://web.facebook.com/eiabkairport
 

 

Scroll to Top