ขอนำส่งสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน

📣📣 ประชาสัมพันธ์
 
ขอนำส่งสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
 
 
 
 

ขอนำส่งสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน

โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน

📣📣 ประชาสัมพันธ์
 
ขอนำส่งสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
 
 
 
 
Scroll to Top